Bạn với bè

–Lúc ăn chơi sao không gọi bạn?
– Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi …
– Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn
– Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu

– Bạn bè ít thôi vừa đủ dùng
– Chứ đừng để cả thùng,
– Rồi lâm vào đường cùng
– Phút cuối cùng nó mới đi cúng.

– Đừng mong tao sẽ gọi mày là Bạn 😋
– Trong khi mày đang khốn nạn sau lưng tao : )
– Có thể mày hơn tao ở cái sắc.
– Nhưng chưa chắc hơn tao ở cái đầu 😀
– Mày diễn k cần kĩ xảo =)
– Bởi gương mặt mày đã quá giả tạo 😂

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn