Đoàn kết là sống

Muốn đi nhanh thì đi một mình.
Muốn đi xa thì đi cùng dong đội!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn