Thánh Gióng thời hiện đại

Ngày xưa Thánh Gióng nhổ tre
Đánh tan quân giặc bay về trời cao
Ngày nay đã có bản sao
Thấy anh vác gậy né mau vào lề
Nhìn anh biểu diễn hay ghê
Hay là Thánh Gióng hiện về đây ta ?
Thánh Gióng mà cưỡi honda
Phóng nhanh vượt ẩu miệng la tránh nào
Vít ga anh phóng ào ào
Ai mà không tránh thế nào cũng toi
Luật lệ nay đã có rồi
Sao anh không sợ để đời lâm nguy
Đường này đâu chỉ ông đi
Bao người qua lại khiếp vì có ông
Tôi thì tim cứ phập phồng
Sợ ông đến nỗi trong lòng bất an
Thánh Gióng xưa rất hiên ngang
Ngày nay Thánh Gióng ngang tàng hơn xưa.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn