Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2019

Đắp Mộ Rượu Chè

Tuyển thợ xà beng...

Hôm rồi em tuyển thợ cày Bao mùa chờ đợi đến nay vẫn mình Giờ đây em thấy bực mình Thợ cày vứt bỏ t…

Bố ơi

Bố ơi mẹ đã dặn rồi Ra đường bố phải chậm thôi cơ mà Đường thì có lắm ổ gà Mà bố thấy gái hở ra là …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào