Tuyển thợ xà beng...

Hôm rồi em tuyển thợ cày
Bao mùa chờ đợi đến nay vẫn mình
Giờ đây em thấy bực mình
Thợ cày vứt bỏ tuyển binh khí nầy
Lúc nầy ruộng khá bầy hầy
Đồi thông hai mộ dưới đây khô rồi
Nói ra lòng dạ bồi hồi
Không người cày cấy nức đôi đây nè
Từ đây đến vụ thu hè
Anh nào có chí thì khè dùm em
Bao giờ nước chảy tèm nhem
Nghĩa là đền đáp công em đợi chờ
Trai làng tụi nó thờ ơ
Cô đơn tủi phận chẳng nhờ được ai
Em nào đâu dám chê bai
Nhỏ to cũng được cứ lai rai mà
Nỗi lòng em đã nói ra
Anh nào trúng tuyển thì xà beng phan
Bao giờ nước chảy hai hàng
Cho anh thỏa thích mò hang cua đồng
Nhất là chờ đến vụ đông
Ở ngoài trời lạnh ở trong ấm lòng
Anh ơi nước chảy thành dòng
Ruộng em đã sẵn anh đong thỏa lòng.
_______________
*#Sưu tầm.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn