Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2019

Quốc Tuấn Bùi Hằng

Tiếng Việt

Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm ngon, ông ta lại chịu khó học nó…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào